Produktsökning

Vårt företagslöfte

Miljöskydd Vi respekterar de lagar och miljölagar som finns gällande i respektive ursprungsland.

Hälsosam och säker arbetsplats Vi säkerställer att varje arbetsplats och, där det finns behov, bostad är säker och skyddad för att förebygga olyckor och hälsorisker för våra medarbetare.

Inget barnarbete Vi anställer inga arbetare som inte avslutat sin obligatoriska utbildning, eller är under 15 år vid tillverkningen av våra produkter. ( I vissa länder 14 enligt ursprungsregions regler )

Föreningsfrihet Vi respekterar och erkänner rätten till förenings- och förhandlingsrätt.

Wages recognized by regulations Vi försäkrar oss om att arbetstagare som ägnar sig åt produktion av våra artiklar, betalas enligt den lagstadgade minimilönen eller det nationella kontrakt utifrån den sektor som de hör till, och att de avgifter som föreskrivs i lag redovisas i dessa avtal.

Mänskliga rättigheter Varje medarbetare behandlas med respekt och värdighet. Vi tolererar inte någon form av övergrepp eller trakasserier, sexuellt, psykiskt eller verbalt.

Efterlevnad av lagar om arbetstid Vi respekterar lagstadgade regler om arbetstid. Arbetstiden är satt till högst 60 timmar per vecka (inklusive övertid) och för var och en i enlighet med ursprungslandets regler. Arbetare beviljas en ledig dag var sjunde dag.

Ingen tvångsarbete De anställda är inte fångar eller dömda till tvångsarbete.

Ingen diskriminering Ingen arbetstagare skall utsättas för diskriminering när det gäller ras, religion, ålder, sexuell läggning, fysiska begränsningar, nationalitet, politisk åskådning eller etnicitet.

Respekt för arbetstagare under graviditet Kvinnliga arbetare är inte skyldiga att deklarera sin eventuella graviditet, och är inte skyldiga att redovisa relevanta tester. Vi följer alla internationella lagar och förordningar beträffande gravida arbetstagare, inklusive raster och anpassade sittplatser.

Collarini & Lanyards är medvetna om att vi alla är ansvariga för vår planet och även för den mänskliga befolkningen, oavsett ras, ideologi och politiska åsikter. Denna etiska regel respekteras av oss dagligen genom anpassning till alla tillämpliga nationella och internationella lagar och förordningar om skydd av vår miljö, och respekt för människor.
Vi gör regelbundna besök till fabriken, för att kontrollera att produktionsanläggningen motsvarar europeiska kvalitetsstandarder och att vi arbetar på rätt sätt så att leverantören gör betydande insatser för miljökontroll, från vattenanalys till luftutsläpp, i respekt för vattenresurserna och varje möjlighet till återvinning och återanvändning av avfall eller råvaror. När vi hittar en lämplig tillverkare, är ett av de grundläggande kraven för arbete med oss skyldigheten att underteckna efterlevnad av lagar och förordningar som rör förbindelserna med arbetarna och respekt för människor.

Telefon+39 0421 1706459

  • Gratis varuprov
  • Skydd av data PUL
ssl secure

Betalningsalternativ

  • DirektbetalningPayPal
  • FakturaVisa Mastercard